Wat is activerende begeleiding?In de zorg zijn allerlei vaktermen en verschillende vormen van therapie te vinden. Een daarvan is de activerende begeleiding. Hoewel de term wellicht wat vreemd klinkt als je het voor het eerst hoort, is de basis ervan snel te begrijpen. De geleverde hulp en ondersteuning wordt ‘activerend’ genoemd, omdat het hoofddoel ligt in het ‘activeren’ van de cliënt. Dit is minder vreemd dan het misschien klinkt. Het idee is dat de cliënt dankzij de hulp zelf ook weer actiever in het leven kan staan. Wanneer begeleiding weinig tot niets overlaat aan de patiënt en daardoor niet genoeg vrijheid geeft, kan het voorkomen dat cliënten alleen maar verder wegzakken. De patiënt raakt steeds afhankelijker van de hulp en in het ergste geval kan hij of zij helemaal niks meer zelf. Om dat te voorkomen en zelfs steeds meer te verminderen, kan activerende begeleiding de ideale oplossing zijn. In plaats van de hulpbehoevende steeds afhankelijker te maken, wordt er gestreefd om de persoon te steunen en handvaten aan te reiken om zo veel mogelijk zelf te kunnen. Zo kan activerende begeleiding veel betekenen voor mensen die zo veel mogelijk zelfstandig willen (blijven) leven. Voor vrijwel iedereen is zelfstandigheid immers erg belangrijk voor de kwaliteit van het leven.

Activerende begeleiding in de praktijk

Het beschrijven van een begrip of methode geeft slechts een globaal beeld ervan. Wanneer je echt meer een idee wilt hebben van wat activerende begeleiding nou precies is, zijn concrete, praktische voorbeelden onmisbaar. Alleen dan weet je of dit de begeleiding is voor jou of iemand in je nabije omgeving. Bij activerende begeleiding ligt de focus onder andere op:

  • Het (weer) leren van dagelijkse handelingen. Zo wordt er hulp en motivatie geboden om zelf te koken of licht huishoudelijk werk te doen. Ook zaken als de krant lezen en zelfverzorging komen aan bod
  • Het bieden van veel persoonlijke aandacht zodat de zorgbegeleiding volledig op maat geleverd kan worden
  • Toekomstgerichte hulp. Een van de uitgangspunten van activerende begeleiding is de patiënt helpen om (weer) zelfstandig te kunnen leven. Voor het individu zelf en de nabije omgeving zal dit het dagelijkse leven een stuk aangenamer maken

Uiteraard zal activerende begeleiding in veel verschillende vormen voorkomen. Het ligt vooral aan de cliënt hoe de zorgverlener ondersteuning geeft. Doordat de hulpvorm flexibel en toekomstgericht is, zal er ook altijd ruimte zijn voor aanpassingen en inbreng van de betrokken partijen. Zo heeft de aangeboden zorg het beste resultaat.

Duurzame zorg met een toekomst

Veel bedrijven spreken over ‘zorg op maat’. Hoezeer zorgorganisaties meegaan met de ontwikkelingen in de samenleving is echter vaak onvoldoende. Begeleidingsvorming zoals activerende begeleiding worden nog te weinig toegepast. In plaats daarvan blijven velen hangen in traditionele zorg. De laatste decennia is de bevolking echter steeds meer divers geworden. Om ieder individu zo veel mogelijk tegemoet te komen, is duurzame zorg onmisbaar. Ook activerende begeleiding hoort daarbij. Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van andere alternatieve zorgtoepassingen. Om meer daarover te weten te komen, kun je goed terecht op Ewropsycho.com. Hier vind je alles over het zorgbedrijf Ewropsycho, een bedrijf met een duurzame, alternatieve aanpak. Er wordt persoonlijke aandacht en zorg geboden zodat iedere cliënt de zorg krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Zo wordt er niet alleen directe hulp aangeboden, maar wordt er ook gewerkt aan een betere toekomst. De samenleving blijft steeds ontwikkelen en veranderen. Ewropsycho blijft daarom ook nieuwe vormen van zorg ontwikkelen zodat er echt hulp op maat aangeboden kan worden. Kijk direct op de website of neem contact op om meer te weten te komen. Werken aan een betere toekomst begint vandaag nog met Ewropsycho.