Aangezien er momenteel een behoorlijke vergrijzing van de samenleving aan de gang is, is er steeds meer ruimte en geld nodig voor ouderen. Het gaat niet alleen om woonruimte, maar ook om ruimte waar de ouderen gezellig kunnen samenkomen en nog kunnen genieten van een sociaal leven op de oude dag. Volgens het CBS zal de komende jaren het aantal mensen ouder dan 65+ alleen maar toenemen. De oorzaken hiervoor zijn de babyboomers en levensverwachting die maar blijft stijgen. Er is dus behoefte aan nieuwe zorginstellingen zoals Sint Jozef. Sint Jozef is geheel nieuw woonzorgcentrum. Dit houdt in dat ouderen er kunnen wonen, maar er toch een vorm van toezicht is. Deze toezicht kan in zeer kleine mate zijn, als de ouderen nog redelijk bij de pinken zijn, maar ook is er zorg voor mensen die terminaal zijn. Sint Jozef is een onderdeel van de zorggroep Sint Maarten. Dit is een sociaal innovatieve organisatie waarbij zorg en welzijn centraal staan. Ook willen ze de bewoners het gevoel geven dat ze thuis zijn, dit doen ze door elke locatie een verschillende boodschap te laten dragen. Op deze manier kan iedereen een locatie kiezen die bij hem of haar past, en kan iedereen de oude dag comfortabel doorbrengen. Mensen uit de omgeving worden ook betrokken bij de woonzorgcentra. Hierdoor wordt het meer dan een bejaardentehuis.

Faciliteiten Sint Jozef

De faciliteiten bij Sint Jozef zijn talrijk. Laten we beginnen bij de verschillende woon soorten die er beschikbaar zijn op het terrein. Het woonzorgcentrum is pas vanaf 2011 in gebruik en is dus nog harstikke nieuw. In totaal zijn er 46 appartementen te vinden, die beschikbaar zijn voor mensen voor mensen die nog enigszins zelfstandig zijn. Daarnaast zijn er 3 verschillende woongroepen. Deze woongroepen zijn beschikbaar voor 8 personen die al intensievere zorg nodig hebben vanwege geheugenproblemen, zoals dementie. Alle woningen zijn natuurlijk toegankelijk met de rolstoel. Ook bevatten alle appartementen de faciliteiten die de ouderen van thuis gewend zijn. Hierbij kunt u denken aan een keuken, badkamer en zelfs een aparte slaapkamer. Het park is volledige in het bos gelegen waardoor het de mensen het gevoel geeft van rust, thuiskomen en natuur, dingen die erg belangrijk zijn als je weg gehaald wordt uit je vertrouwde omgeving. Het krijgt hierdoor ook een ruimtelijke opzet wat bij veel woonzorggroepen mist. Sint Jozef is een oase voor ouderen die zoeken naar een plekje waar ze zich op nieuw thuis kunnen voelen, na jarenlang in een fijn huis gewoond te hebben. Naast de appartementen biedt de woonzorggroep Sint Jozef ook nog allerlei andere faciliteiten. Deze worden aanvullende diensten genoemd. U zou hierbij kunnen denken aan een bezoekje aan de kapper, of iets halen bij de supermarkt. Hiervoor betaald u uiteraard alleen de kostprijs, want Sint Jozef is er niet om winst te maken. Deze kosten zijn ook allemaal besproken met een raad van mensen die in de woongroep zitten, het is dus heel transparant. Deze kosten van de aanvullende diensten worden doorberekend naar de factuur, zo hoeven de ouderen niet met geld rond te lopen en kan alles makkelijk geregeld worden.  Sint Jozef is gelegen in Weerselo, in de provincie Overijsel. Dit dorp is gemoedelijk en vriendelijk, dus mochten er een keer ouderen verdwalen dan komt dat allemaal goed. De woonzorggroep licht ook midden in het dorp, waardoor het een onderdeel is van het dorpse leven. Het is zelfs mogelijk voor dorpelingen, of andere geïnteresseerden om een hapje te eten in het restaurant van Sint Jozef, hierdoor wordt de woonzorggroep een echt onderdeel van het dorp en voelt iedereen zich betrokken. Ook is het leuk voor de ouderen die hierdoor meer aanspraak krijgen. Er komen ook veel vrijwilligers vanuit het dorp in Sint Jozef, hierdoor wordt het echt een hechte gemeenschap. Bij Sint Jozef is het ook mogelijk om als mantelzorger aan de slag te gaan, hierdoor kunt u uw familie toch in veilige handen achter laten, maar zelf ook nog bijdragen aan de zorg.

Wie komt in aanmerking?

Bij Sint Jozef is er plek voor maar een beperkt aantal mensen, er is dus ook een vorm van een wachtlijst. Op de site is binnenkort het huuraanbod te vinden, hierdoor wordt het wat inzichtelijker. Mensen met een Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) komen in aanmerking om in woongroep Sint Jozef te wonen. Het is dan niet alleen mogelijk om een appartement te huren, maar er kan automatisch ook gebruik gemaakt worden van allerlei soorten zorg. Hierbij kunt u denken aan begeleiding, of aan bijvoorbeeld persoonlijke verzorging. Ook mensen zonder een CIZ komen in aanmerking. Dit houdt in dat diegene dan volledig zelfstandig komt te wonen in de woonzorggroep. Wel moet u daarbij onthouden dat de persoon gewoon alle zorg in de buurt heeft. Dit kan voor bij veel mensen voor op latere leeftijd voor een veilig gevoel zorgen. Een belangrijke notitie hierbij is dat mensen zonder is CIZ in aanmerking komen, maar mensen met een CIZ voorrang hebben. Dit houdt in dat mensen die zorg behoeven natuurlijk voorrang hebben op mensen die daar niet direct behoefte aan hebben. U kunt vandaag nog contact op nemen met Sint Jozef, om een deel uit te gaan maken van de fijne leefgemeenschap. Wonen bij Sint Jozef is namelijk meer dan oud worden in een bejaardentehuis (wat voor veel mensen een grote nachtmerrie is), het is echt een fijne vorm van leven voor mensen die het niet meer zelfstandig kunnen.