Ieder bedrijf wil graag dat de managementposities in het bedrijf goed bekend zijn met de huidige managementtheorieën. Want uw managementposities hebben vaak specifieke vakkennis en goede analytische capaciteiten, maar het toepassen hiervan kan moeilijk zijn. En omdat uw managers vaak projecten opzetten en nieuwe processen starten, wilt u dat ze hier goed op voorbereid zijn. Daarvoor biedt Symbol Business Improvement de Lean Six Sigma Black Belt training aan. Deze training zijn voor al uw medewerkers die zijn betrokken bij het ontwerpen van nieuwe processen en het beheren van huidige processen.

Lean Six Sigma Black Belt training

Bij de Lean Six Sigma Black Belt training leren uw medewerkers wat nodig is bij het ontwikkelen van nieuwe producten of processen en wat nodig is bij het verbeteren van deze producten en processen. Lean Six Sigma Black Belt training helpt uw medewerkers hierbij. Bij de Lean Six Sigma Black Belt training leren uw medewerkers twee essentiële managementtechnieken: Lean en Six Sigma. Deze twee technieken worden over de hele wereld gebruikt voor analyse en verbetering van processen. De Six Sigma is een van de meest beproefde methodes in de bedrijfswereld om uw procesvoering te verbeteren. Six Sigma is gebaseerd op de zienswijzen die Motorola groot hebben gemaakt in 1978. Motorola volgde de volgende zienswijzen:

 • process capability
 • tolerantieanalyse
 • critical-to-quality karakteristieken
 • ontwerpspecificaties

Met deze unieke filosofie werd Motorola een succesvol bedrijf en deze filosofie werd verder uitgewerkt in de Six Sigma methode. Zo kunt u uw procesvoering verbeteren en de variatie uit uw productie halen. De basis van Six Sigma is de filosofie dat door een gefundeerdere aanpak de processen zo kunnen worden ingedeeld dat het aantal fouten kan worden geminimaliseerd. Dit in tegenstelling tot traditionele methodes, die juist concentreren op de fouten in uw huidige processen. Six Sigma probeert juist uw processen zo in te delen dat u geen fouten introduceert. Met de gestructureerde aanpak en analytische tools kunt u uw processen zo inrichten dat u geen fouten meer kunt maken. Lean Manufacturing is een techniek die voor het eerst werd gebruikt door Henry Ford in 1913. Bij de productie van het befaamde T-model paste Henry Ford verschillende principes toe die aan de basis staan van het tegenwoordige Lean Manufacturing. Hij integreerde het hele productieproces door alle stappen in een lijn te brengen. Dit zorgde ervoor dat het proces versnelde, mede doordat alle werkzaamheden gestandaardiseerd waren en alle onderdelen gemakkelijk verwisselbaar waren. Het systeem van Henry Ford had echter ook verschillende nadelen: het was moeilijk om variatie te introduceren in het productieproces, zodat Henry Ford alleen maar één model kon produceren. Toen Toyota geen financiële middelen meer had, maar wel de productie wilde verhogen, keek Toyota naar de principes die Henry Ford gebruikte. Met een paar aanpassingen bleek het Toyota Productie Systeem erg succesvol. Toyota werd één van de grootste autofabrikanten, met een denkproces dat erg gebaseerd was op Lean Manufacturing. De 14 principes van het Toyota Productie Systeem staan beschreven in het boek ‘The Toyota Way’, waar Lean Manufacturing grotendeels op gebaseerd is. Lean Manufacturing is gebaseerd op de volgende 5 basisprincipes:

 • Waarde
 • Waardestroom
 • Flow
 • Pull
 • Continu verbeteren

Deze 5 principes volgt iedere Lean expert over de hele wereld. Naast deze principes focust Lean Manufacturing zich op het reduceren van verspillingen. Zo creëert u een proces dat gestroomlijnd verloopt en zo zuinig mogelijk is.

De combinatie van Lean en Six Sigma bij Black Belt training

Het unieke aan een Lean Six Sigma Black Belt training is dat getraind wordt in beide technieken. Want wij geloven dat de combinatie van Lean en Six Sigma uiterst succesvol en krachtig is en uw processen enorm kan verbeteren. U kunt Lean gebruiken om orde en netheid te scheppen in uw processen en ze zo stabieler te maken. Door deze stabielere processen reduceert u doorlooptijden omdat u voorraden terug kunt dringen en andere verspillingen kunt elimineren. Daarnaast gebruikt u Six Sigma om uw grotere problemen op te lossen. Met de tools die Six Sigma u aanbiedt kunt u uw processen zo inrichting dat u de kans op fouten drastisch kleiner maakt. Omdat Lean en Six Sigma allebei betrouwbare procesgegevens nodig hebben om uw processen en productie goed te analyseren, vullen de twee technieken elkaar op dit vlak enorm aan. Dat maakt een Lean Six Sigma Black Belt expert tot een flexibele professional die een oplossing weet in iedere situatie. Wij werken met een eenvoudig 5 stappen Symbol Maturity Model, zodat u snel door de Lean Six Sigma Black Belt training wordt geleid en precies weet waar u bent en hoeveel u al kunt. De 5 stappen in dit model zijn:

 1. Creëert een stevig fundament
 2. Creëert een continu verbetercultuur
 3. Creëert stabiele en voorspelbare processen
 4. Creëert Capable processen
 5. Creëert robuuste producten

Wij bieden de Lean Six Sigma Black Belt training aan op verschillende plekken in Nederland. Bij de Black Belt training ontvangt u een drietal trainingmanuals, een oefenboek en een aantal templates. Omdat de training gecentreerd is rond het boek “Lean Six Sigma for Manufacturing” van auteur Quentin Brook ontvangt u dat ook van ons. Na de training zijn uw managers in staat om zelfstandig veranderingen succesvol door te voeren en nieuwe producten te ontwikkelen. En omdat de Lean Six Sigma Black Belt professional zijn technieken in zijn hele bedrijfsvoering doorvoert blijft u de voordelen van de Lean Six Sigma Black Belt training merken.

 

Bekijk ook onze social media sites :
Via onderstaande knoppen kunt u dit bericht delen.